Menu

Gemeente Alphen aan den Rijn introduceert Erfgoedfonds

Vanaf 2018 voorziet Alphen aan den Rijn in een subsidieregeling ten behoeve van het cultureel erfgoed binnen de gemeentegrenzen. Incidentele projecten die bijdragen aan het behoud van cultureel erfgoed alsmede publieksprojecten die de beleving van erfgoed vergroten komen in aanmerking voor subsidie.

De totale subsidie bedraagt € 100.000,- en is beschikbaar tot en met 2022 of stopt zodra het fonds op is. Meer informatie over deze subsidieregeling van de gemeente Alphen aan den Rijn is terug te vinden op de website.