Menu

Rapport ‘Nieuw licht op Leithon’ gepresenteerd

Archeologen van de Universiteit van Amsterdam presenteerden donderdag 30 november 2017 het eindrapport ‘Nieuw licht op Leithon’ over de vondsten van de opgraving uit 2013 naar vroegmiddeleeuws Leiderdorp (ca. 600-850 na Chr.) Deze vondsten zijn vanaf september 2018 te zien in een tentoonstelling in het nieuwe Leiderdorps Museum.

De vele vondsten geven een gedetailleerd beeld van de bewoners en hun relatie met de Friese handel in de vroege middeleeuwen. De ruim 200.00 vondsten die als afval in het riviertje zijn gegooid, vertellen verhalen van deze plek. Bijzonder zijn de houten voorwerpen, leren schoenen, benen kammen en stukken touw. Voorwerpen van dergelijke materialen blijven alleen onder gunstige bodemomstandigheden bewaard. De kleibodem van Leiderdorp is daarvoor goed geschikt. Deze vondsten vertellen over het dagelijks leven langs de oever van het riviertje. Ook geven ze inzicht in hun welstand en de wijze waarop mensen gekleed waren.

Tijdens de presentatie zijn de belangrijkste vondsten getoond die vanaf september 2018 te zien zijn in een tentoonstelling in het nieuwe Leiderdorps Museum. De opgravingen rond de 220.000 voorwerpen opgeleverd waaronder een groot aantal voor Nederland unieke voorwerpen.

Bekijk de website Bekijk de website