Menu

De Atlas Archeologie is online

Vanaf nu is het mogelijk om alle geldende archeologische waarden- en beleidskaarten van de regio van Omgevingsdienst Midden-Holland in één overzicht te bekijken. In de Atlas zijn ook alle bij de ODMH bekende archeologische onderzoeken te zien. U kunt zien wat de archeologische waarde van een gebied is, of een onderzoek is uitgevoerd en of een advies is gegeven door de ODMH.

U vindt de Atlas hier.

Behalve een Atlas Archeologie is er ook een Atlas Bodem. Hier kunnen alle milieukundige bodemrapporten binnen de regio van ODMH worden bekeken en gedownload. Super handig voor het uitvoeren van bureauonderzoeken!