Menu

Webappplicatie Landgebruik in lagen

Deze applicatie laat het landgebruik in Nederland zien gedurende vier perioden uit het verleden. Met behulp van deze informatie kan een archeologische verwachting voor een gebied worden gemaakt.

Door een aantal keuzemogelijkheden aan te vinken, krijgt de gebruiker informatie over het landgebruik in het verleden. De applicatie biedt informatie om een archeologische verwachting op te stellen. Landgebruik in Lagen biedt geen hapklare archeologische verwachting, maar is een startpunt voor archeologisch (bureau)onderzoek. De applicatie benut kaartbeelden  die het gereconstrueerde en tegenwoordig nog aanwezige landschap van vier perioden in het verleden laten zien.

Om erachter te komen waar we archeologie kunnen aantreffen, zonder te graven is deze webapplicatie een geschikt middel. Nu is er een ‘platte’ indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW) waarop de mate van archeologische verwachtingen is aangegeven. Het punt is alleen dat archeologische resten niet overal even diep in de bodem liggen. Dat betekent dat ondiep graafwerk niet altijd een gevaar hoeft te vormen voor de aanwezige archeologie. Door te kijken naar diepte in combinatie met een archeologische periode en een specifieke vorm van landgebruik (zoals wonen of begraven), kunnen er betere afwegingen worden gemaakt.

Kenniskaart archeologie
Landgebruik in lagen is een product dat is ontwikkeld in het kader van de Kenniskaart archeologie. Al eerder kwamen de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 2.0 en Prospectie op maat als onderdeel van de Kenniskaart tot stand.

Landgebruik in lagen is te vinden op archeologieinnl.nl