Menu

Subsidieregeling publieksbereik archeologie groot succes

Evenals voorgaande jaren hebben ook in 2018 een groot aantal partijen gebruik gemaakt van de Subsidieregeling Publieksbereik Archeologie Zuid-Holland. Eenentwintig initiatieven krijgen de kans, mede dankzij deze provinciale subsidie, om hun idee├źn ten uitvoer te brengen.

Ook het Hollands Historisch Festijn in Den Haag ontvangt subsidie (foto: Marjon van der Vegt)

Zo worden vondsten uit het Provinciaal Archeologisch Depot uitgeleend aan scholen in Zuid-Holland, wordt een pop-up expositie van bijzondere archeologische vondsten gehouden in de etalages van de ondernemers uit de Hooftstraat in Oudshoorn (Alphen aan den Rijn) en wordt een Archeoscoop gerealiseerd in Zwijndrecht om Kasteel Develstein weer deels zichtbaar te maken via een ondergrondse vitrine.

Ga naar de website van de provincie Zuid-Holland voor een overzicht van alle projecten die dit jaar subsidie ontvingen in het kader van publieksbereik archeologie.

Extra geld beschikbaar gesteld
Het groot aantal reacties op de subsidieregeling en de kwaliteit van de aanvragen heeft de provincie ook dit jaar doen besluiten het subsidieplafond op te hogen. In totaal is een bedrag van 365.000 euro beschikbaar gesteld zodat 21 projecten kunnen worden gerealiseerd.

Subsidie aanvragen
Wil jij ook gebruik maken van de regeling? Subsidie voor het organiseren van publieksgerichte archeologische activiteiten in 2019 kan worden aangevraagd van 1 januari tot en met 15 maart 2019. Aanvragen kunnen worden ingediend door gemeenten, musea, oudheidskamers, historische verenigingen en bibliotheken in Zuid-Holland, universiteiten, archeologische bureaus, archeologen en historici. Meer informatie over de subsidieregeling Publieksbereik archeologie Zuid-Holland.