Menu

Cold Case Clarissenklooster Gouda nadert voltooiing

Veertien skeletten uit het Clarissenklooster hebben jarenlang in dozen opgeborgen gelegen. Dankzij een succesvolle crowdfundingsactie, een bijdrage van de gemeente Gouda en provinciale subsidie was er voldoende geld beschikbaar voor de uitwerking van het onderzoek.

Eerder berichtten we al over het plan van de Archeologische Vereniging Golda om de opgraving van het Clarissenklooster uit te werken. De opgraving in de Goudse binnenstad werd al in 2008 uitgevoerd, maar door het faillissement van de aannemer waren de vondsten niet nader onderzocht en verdwenen de veertien opgegraven skeletten uit de kapel ongezien in dozen in het archeologisch depot.

Fysisch antropoloog Constance van der Linde onderzocht de skeletten van vijf vrouwen, twee mannen en zeven kinderen. De resultaten van haar onderzoek worden gepresenteerd tijdens de Nationale Archeologiedagen in oktober 2018 tijdens een ‘anatomische les’. De Archeologische Vereniging Golda lanceert in dat weekend tevens de tentoonstelling en het publieksboek over het Clarissenklooster. Deze publicatie bestaat uit bijdragen van leden van de archeologische vereniging in samenwerking met beroepsarcheologen. De geschiedenis van het Clarissenklooster en die van andere kloosters in Gouda staat daarbij centraal.