Menu

Lancering Archeologische Kroniek 2017

Ieder jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland tal van archeologische resten ontdekt. Daar zitten vaak spectaculaire vondsten bij. De Archeologische Kroniek biedt een jaarlijks overzicht van de vondsten per gemeente. Om belangstellenden op de hoogte te houden van actuele archeologische ontdekkingen, publiceert het Erfgoedhuis Zuid-Holland jaarlijks de Archeologische Kroniek.

Gedraaid Romeins aardewerk uit het Provinciaal Archeologisch Depot Zuid-Holland.

Ieder jaar worden bij opgravingen in Zuid-Holland archeologische resten gevonden. Daar zitten vaak spectaculaire vondsten bij, die nieuwe informatie geven over de wereld om ons heen. Soms kan het jaren duren voordat de onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt en gepubliceerd.

Op 21 september 2018 zal tijdens de netwerkdag archeologie de Archeologische Kroniek 2017 worden gepresenteerd. Vanaf 24 september is deze in gedrukte vorm te bestellen in onze webwinkel en digitaal te raadplegen via Geschiedenis van Zuid-Holland. Hier vind je ook de oude edities van de kroniek.

Op de site van Geschiedenis van Zuid-Holland zijn alle jaargangen van de Archeologische Kroniek te vinden. Sinds de editie van 2008 verschijnt deze digitaal, de oudere jaargangen (vanaf 1974) zijn gedigitaliseerd.

 

Bekijk de website