Menu

Archeologische topvondst voor het eerst te zien in Rijksmuseum van Oudheden

Een bijzonder voorwerp is vanaf 3 september te zien in de vernieuwde zalen Nederland in de Romeinse tijd: een zeldzame Romeinse schaal die in 2016 in Rijnsburg (Zuid-Holland) werd gevonden. Deze wordt vanaf nu permanent tentoongesteld in het museum.

Romeinse schaal uit Rijnsburg (foto © Provincie Zuid-Holland)
Romeinse schaal uit Rijnsburg (foto © Provincie Zuid-Holland)

Schaal met roofvogelkop
Toen de vondst in meer dan honderd stukjes tevoorschijn kwam bij graafwerkzaamheden in Rijnsburg, Leiden wisten de archeologen gelijk dat ze iets bijzonders ontdekt hadden. Op de stukjes brons zat een veren-reliëf: het bleek een unieke laat-Romeinse vogelschaal uit de 3e eeuw en is vermoedelijk rond het jaar 330 begraven. Van dit soort bronzen schalen zijn er maar een tiental gevonden in heel Europa, niet één heeft er zo’n vogelkop. Dit soort schalen werden gebruikt om tijdens de maaltijd vingers en handen in schoon te maken. Een eeuw later is deze schaal nog als urn gebruikt; dit was te zien aan het feit dat de stukjes samen lagen in een graf met verbrande menselijke resten en bijgaven.

Van internationaal belang
De vondst is van nationaal en internationaal belang. Deze schaal is in het gebied van de limes aangetroffen. Dit toont aan dat na het wegtrekken van de Romeinse troepen de kuststrook vanaf 300 na Chr. niet uitgestorven raakte, maar bewoond is gebleven.

Permanent te zien
De vogelkopschaal is te zien in de vernieuwde vaste tentoonstelling Nederland in de Romeinse tijd, die op 4 september 2018 is geopend. Deze expositie heeft geen einddatum en is permanent te bezoeken. Daarnaast is de schaal ook in 3d te bekijken via de website van het Provinciaal Archeologisch Depot.

Bekijk de website