Menu

Archeologisch onderzoek naar de Romeinen in Bodegraven

Van 10 tot en met 14 september wordt in het centrum van Bodegraven een archeologisch onderzoek naar het Romeinse fort uitgevoerd door ADC Archeoprojecten. Tijdens deze dagen is het op dinsdag en woensdag mogelijk om tussen 13.00 en 15.00 uur een kijkje te komen nemen en vragen te stellen aan de onderzoekers.

Locatie van het onderzoek
De exacte locatie van het onderzoek is de brandgang in het huizenblok Willemstraat, Nassaustraat, Mauritsstraat en Prins Hendrikstraat. De rand van het fort ligt waarschijnlijk precies op de plek van het onderzoek. Het doel van het onderzoek is dan ook om de omvang van het castellum en de aanwezigheid van een versterking vast te stellen. Het vermoeden is dat hier de rand van een Romeins fort, een Castellum te vinden is. Het doel is ook om de omvang van het castellum en de aanwezigheid van een versterking vast te stellen. Het castellum van Bodegraven is één van de weinige forten die nog niet uitgebreid zijn onderzocht. Dat heeft te maken met de bebouwing op deze plek in het dorp.

In de Romeinse tijd, rond het jaar 70, is in het centrum van Bodegraven een fort (castellum) gebouwd. Het castellum van Bodegraven is één van de weinige forten die nog niet uitgebreid onderzocht is. Dat heeft uiteraard te maken met de bebouwing die erop staat. De bebouwing maakt het meteen ook weer lastig om onderzoek uit te voeren. Daarom is er nog veel onduidelijk over het Bodegraafse fort. Want hoe zag het fort er precies uit en hoe groot is het fort geweest? Over het algemeen waren Romeinse forten ongeveer 1 hectare groot, maar of dit ook het geval is in Bodegraven weten we niet goed.

Romeins Bodegraven is niet zo bekend in het rijtje van belangrijke plaatsen langs de Limes. Toch zijn er verschillende vondsten aan het licht gekomen die wijzen op een Romeins verleden. De oorzaak van de betrekkelijke onbekendheid ligt in een toevallige samenloop van omstandigheden: van oudsher lag de wetenschappelijke interesse vanuit Nijmegen en Leiden meer bij Voorburg, Valkenburg, Leiden en Alphen, waardoor Bodegraven min of meer ‘vergeten’ werd. Daarnaast vinden we Bodegraven niet terug op de Peutingerkaart; wellicht een extra reden om wat minder hard te zoeken.