Menu

Publicatie Boeren in Berwoutsmoer

Boeren in Berwoutsmoer. Dat is de titel van de jongste publicatie van historische vereniging De Motte. Een lijvig boek over de geschiedenis van een verdronken dorp in de oostpunt van Overflakkee. Én over de opgravingsgeschiedenis van deze middeleeuwse nederzetting door vrijwilligers van De Motte.

In het najaar van 1979 spoelde bij laag water aan de rand van het Volkerak een smalle strook grond bloot waarin zich de vroegere bewoningsresten van het middeleeuwse Berwoutsmoer (1200 – 1400) aftekenden. In de jaren die volgden deden de leden van historische vereniging De Motte uitvoerig onderzoek. Dit leverde een schat aan vondsten en kennis op, welke nu uitgebreid zijn beschreven en geïllustreerd. ‘Boeren in Berwoutsmoer’ kwam tot stand met financiële hulp van de provincie Zuid-Holland en verschijnt ter gelegenheid van het 50-jarig jubileum van De Motte. Meer informatie vindt u op de website van De Motte.