Menu

Romeinse palen Rijnlandroute naar RMO

Het Rijksmuseum van Oudheden nam vrijdag 21 februari veertig Romeinse palen afkomstig van de Limesweg nabij Katwijk in ontvangst. Gedeputeerde de Zoete overhandigde symbolisch de eerste paal aan museumdirecteur Weijland.

De palen van de Romeinse Limesweg werden in 2018 aangetroffen bij opgravingen in het kader van de aanleg van de Rijnlandroute en maakten deel uit van de Limesweg. Deze Limesweg werd rond 125 na Chr. aangelegd door het Romeinse leger. De weg verbond de Romeinse forten in het noordelijk deel van het Romeinse rijk, waartoe Zuid-Holland behoorde. De houten palen omsloten de eigenlijke weg, die bestond uit een ophoging van aarde en grind. Het museum is enthousiast over de nieuwe aanwinst en spreekt over ‘de oudste Rijksweg van Nederland’. De palen worden geconserveerd waarna ze een permanente plek in het museum krijgen.