Menu

Noordzeevondsten geschonken aan RMO Leiden

Het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden heeft een bijzondere schenking in ontvangst genomen. Het betreft een grote verzameling prehistorische vondsten die voor het merendeel werd gedaan op de Zuid-Hollandse stranden bij Rockanje en de Eerste Maasvlakte.

De collectie werd geschonken door twee verzamelaars, die jarenlang de stranden hebben afgezocht naar prehistorische vondsten. Ten tijden van de IJstijden en kort daarna leefden er mensen en dieren in het gebied dat later de Noordzee is geworden. Veel organisch materiaal is onder water, afgesloten van zuurstof, goed bewaard gebleven. Doordat de mens in de afgelopen jaren veel zand uit de Noordzee heeft opgespoten voor kustversterking en aanleg van havens konden de objecten aanspoelen. De collectie die nu aan het RMO is geschonken bevat veel tot werktuig bewerkt botmateriaal uit het mesolithicum. Dit is uitzonderlijk, want uit archeologische opgravingen op land kennen we uit deze periode voornamelijk bewerkt steen. Onder de collectie die het RMO in ontvangst mocht nemen zijn zeer bijzondere stukken, waaronder een benen naald, die naar verwachting de oudste in zijn soort is.

Het Rijksmuseum van Oudheden werkt aan een grote tentoonstelling over archeologie van het verdronken Noordzeelandschap. De schenking vormt hier een waardevolle bijdrage aan deze tentoonstelling. Op de website van het museum is een filmpje opgenomen waarin conservator Luc Amkreutz de schenking presenteert.

 

Bekijk ook onze archeovlog met Luc Amkreutz over prehistorische vondsten op de Zandmotor.