Menu

Onderzoek locatie muntschat Goeree (2)

Op 7 mei berichtten wij al over het archeologisch onderzoek op Goeree-Overflakkee, dat in opdracht van de Provincie Zuid-Holland wordt uitgevoerd. Inmiddels is meer bekend geworden over de muurresten die zijn aangetroffen nabij de provinciale weg N215. Het blijkt te gaan op een groot boerderijcomplex uit de zestiende eeuw. De archeologen hopen een link te kunnen leggen met de in 2018 opgegraven zeer zeldzame muntschat, op hemelsbreed nog geen 200 meter van de huidige onderzoekslocatie.

“Alles wijst erop dat dit een gebouw is uit de beginperiode van de polder de Oude Plaat, die drooggelegd is in 1480. Van dit type boerderijen – mogelijk al van voor de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) – zijn niet veel voorbeelden in Nederland bekend. Verder onderzoek kan antwoord geven of de vermoedens juist zijn en informatie geven over de omvang van het complex en over de mensen die hier vroeger woonden. Gezien de eerder gevonden muntschat gaat het hier misschien wel om de woning van de belastinginner van het eiland. Destijds een belangrijke man”, aldus provincie archeoloog René Proos.

De Provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk om de archeologische vindplaatsen rondom de aanleg van provinciale wegen vroegtijdig in beeld te brengen. Waar nodig stelt zij daarbij de archeologische vondsten veilig, conserveert en behoudt deze. Het liefst behoudt zij vondsten ter plekke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan worden vindplaatsen middels opgraving (ex situ) behouden. Zo beschermt de provincie haar archeologisch erfgoed en wordt het beleefbaar voor een groter publiek.