Menu

Spaanse Schans Lammen bij Leiden gevonden

Archeologen zijn op de restanten van de Spaanse Schans Lammen gestuit. Deze strategisch gelegen schans werd in de Tachtigjarige oorlog door de Spanjaarden gebruikt om Leiden van de buitenwereld af te sluiten. Volgens de overlevering is dit dé plek waar in 1574 de pot met hutspot werd ontdekt, nadat de Spanjaarden de aftocht hadden geblazen. De archeologische vondst van Schans Lammen komt in de maand dat Leiden traditiegetrouw het Leids Ontzet viert: de bevrijding van de Spanjaarden en het einde van de hongersnood binnen de stadsmuren.

Archeoloog Ivar Schute Fotograaf Vincent Basler

Het archeologisch onderzoek werd uitgevoerd voorafgaand aan de infrastructurele werkzaamheden die plaatsvinden in het kader van de Rijnlandroute, de nieuwe wegverbinding tussen de A4 en A44 ter hoogte van Leiden.

De locatie van Schans Lammen werd vermoed op basis van historische bronnen. Met een archeologisch booronderzoek werd de locatie nader bepaald. Archeologen van onderzoeksbureau RAAP konden de resten van de schans betreden nadat er een metersdiepe sleuf was gegraven die vanwege veiligheidsvoorschriften voorzien werd van een zware bekisting. De archeologen vonden een deel van de gracht behorende bij de schans en verschillende objecten, waaronder een tinnen lepel, een visloodje, onderdelen van een drinkglas en veel aardewerk uit de 16e eeuw.

De archeologen hebben enkele zakken met grachtvulling meegenomen voor nader onderzoek. Over een paar maanden worden de resultaten van het onderzoek verwacht. De restanten van de schans blijven onder de huidige Europaweg en Lammebrug bewaard. Bij de herinrichting van de Europaweg, in het kader van de RijnlandRoute, zal de provincie Zuid-Holland erop toezien dat er geen schade aan dit bijzondere en voor de stad Leiden iconische erfgoed optreedt.

Meer informatie over de archeologische opgraving van Schans Lammen leest u op de website van de Provincie Zuid-Holland.