Menu

Romeins kamp in Valkenburg ontdekt

In Zuid-Holland is opnieuw een opmerkelijke archeologische ontdekking gedaan. Dit keer bij voormalig Vliegveld Valkenburg. Het gaat hier om de resten van een Romeins verdedigingswerk uit de vroege 1e eeuw na Chr. Het betreft een Romeinse spitsgracht, een verdedigingswal en meerdere houten funderingen van vermoedelijke wachttorens en/of een poortgebouw.

De opgraving op voormalig vliegveld Valkenburg. Fotograaf: Bas Kijzers

De grootte en de inrichting van het kampement is nog niet precies vastgesteld, maar wordt zeer groot geschat. Archeologen durven voorzichtig te speculeren dat het gaat om een fort van grote omvang, mogelijk een legioenskamp. Het Romeinse fort Praetorium Agrippinae waarvan de resten onder de huidige kerk van Valkenburg liggen, was het hoofdkwartier van het Romeinse leger in het westen van ons land. Deze ontdekkingen tonen aan dat in de directe omgeving van het fort kampementen lagen, waarin Romeinse troepen bivakkeerden.

De rest van het gebied wordt in de komende maanden verder onderzocht. De archeologen zullen deze bijzondere resten zo snel mogelijk blootleggen en veilig stellen en naar laboratoria brengen voor verder wetenschappelijk onderzoek en conservering.

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van de Provincie Zuid-Holland.