Menu

Archeologische vondst in Vlaardingen: oudste dijk van Nederland?

In Vlaardingen ontdekten archeologen een bijzondere aarden wal. De wal stamt uit de tweede eeuw voor Christus. Heel bijzonder, want nooit eerder werd een dergelijke constructie uit die periode aangetroffen. Archeologen buigen zich nu over de vraag wat de functie van de wal was. Mogelijk is het het restant van een dijkje. Is dit het geval, dan is het de oudste dijk die ooit in Nederland gevonden is.

De aarden wal is bijzonder opgebouwd: de kern van de constructie bestaat uit parallelle rijen van palen, die voorzien zijn van een wand van vlechtwerk. De ruimte tussen de palenrijen is opgevuld met klei, waarna de hele constructie is bedekt met grond.

Vergelijkbare constructies zijn nooit eerder in Nederland gevonden. Het is dan ook onduidelijk wat de precieze functie van de wal is geweest. Een mogelijkheid is dat de wal als dijk diende. In de regio zijn al meerdere waterbouwkundige werken aangetroffen uit dezelfde periode. Met dammen en sluizen in kreken reguleerden boeren in de eerste eeuwen het waterpeil van de Maasdelta. Hoewel er al langer werd vermoed dat er in deze periode ook dijken moeten zijn geweest, zijn deze nooit gevonden. Met een datering in de tweede eeuw voor Chr. zou het gaan om het oudst bekende dijkje van Nederland.

Uit vervolgonderzoek zal moeten blijken of de constructie echt de oudste dijk van Nederland is, of dat het toch een andere functie heeft gehad.

Bron: Erfgoedstem