Menu

Algemene voorwaarden

Erfgoedhuis Zuid-Holland heeft de inhoud van deze website met zorg samengesteld, maar kan niet instaan voor de juistheid van alle gegevens. Het behoudt zich het recht van wijzigingen voor. Aan de inhoud van deze website, noch aan digitaal berichtenverkeer met het Erfgoedhuis kunnen rechten worden ontleend.

Aan de website is en wordt meegewerkt door een groot aantal gemeenten, musea, historische verenigingen en andere organisaties. De door hen aangeleverde gegevens vallen onder verantwoordelijkheid van deze instellingen. Zij hanteren met betrekking daartoe het voorbehoud dat hierboven gemaakt is.

 

Hergebruik

Het materiaal op deze website mag, mits met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor niet-commercieel gebruik. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neemt u hiervoor contact op met archeologie@erfgoedhuis-zh.nl.

Wij hebben ons best gedaan om eventuele rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hen toestemming te vragen voor de openbaarmaking via internet. Als u van mening bent dat de digitale beschikbaarstelling van bepaald materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Erfgoedhuis laten weten. Ook in dat geval kunt u contact opnemen met de webredactie via archeologie@erfgoedhuis-zh.nl.

De gebruiker van deze website is aansprakelijk voor schending van de algemene voorwaarden en vrijwaart het Erfgoedhuis tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan. Voor de overige aspecten zijn de Algemene Voorwaarden van Erfgoedhuis Zuid-Holland van toepassing.