Menu

Archeologische vondsten te zien tijdens kijkmiddag RijnlandRoute

  • 26 augustus 2017
  • 12:00
  • Vlietweg 66N, Leiden

De provincie Zuid-Holland organiseert samen met het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden een kijkmiddag bij het nieuwe poldergemaal in de Oostvlietpolder. Op zaterdag 26 augustus bent u van 12:00 tot 16:00 uur van harte welkom om te komen kijken en te horen hoe het poldergemaal werkt en om archeologische vondsten te bekijken die zijn gedaan vóór de aanleg van het gemaal.

Het nieuwe gemaal is gebouwd om het gemaal Hofpolder te vervangen. Dit oude gemaal ligt op het tracé van de Rijnlandroute, een nieuwe weg die van Katwijk via de A44 naar de A4 bij Leiden zal lopen. Het gemaal in de Oostvlietpolder is gebouwd in opdracht van de provincie Zuid-Holland in samenwerking met het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Leiden.

Voorafgaand aan de werkzaamheden is er archeologisch onderzoek uitgevoerd, waarbij sporen en vondsten zijn aangetroffen die wijzen op één of enkele Romeinse nederzettingen. Naast sporen van paalkuilen en een waterkuil, is er veel Romeins aardewerk gevonden, waaronder een aantal bijna complete potten. Dat is heel opmerkelijk, omdat er meestal alleen scherven worden gevonden.

Voor de provincie Zuid-Holland is het belangrijk dat dit archeologisch erfgoed behouden blijft en ook zichtbaar is voor het publiek. Daarom zullen enkele vondsten tijdens de kijkmiddag op zaterdag 26 augustus te bewonderen zijn.

Bekijk hier voor een korte preview een clip over de archeologische vondsten bij het poldergemaal:

Archeologische vondsten te zien tijdens kijkmiddag RijnlandRoute