Menu

De IJzertijdkano is klaar en gaat het water in!

De boomstamkano die op het Educatief Archeologisch Erf in Vlaardingen is gemaakt, is klaar en gaat volgende week te water.

Sinds de zomer van 2017 is er door een team van medewerkers van de Universiteit Leiden en vrijwilligers van het Educatief Archeologisch Erf in de Broekpolder in Vlaardingen, gewerkt aan een replica van een boomstamkano uit de Vroege IJzertijd (+ 680 v.Chr.). De kano is nu klaar voor zijn eerste proefvaart. Deze tewaterlating gaat met met enig ceremonieel en spektakel gepaard. Een groep kinderen van de KBS de Hoeksteen brengt de kano naar het water en zij peddelen een stuk langs de Vlaardingervaart.

De IJzertijdkano is een replica van de in 2005 tijdens opgravingen op het industrieterrein Vergulde Hand-West ontdekte kano, die in Museum Vlaardingen te zien is. Het is de grootste prehistorische kano die in Nederland gevonden is.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd met nagemaakt prehistorische bijltjes, dissels en messen. Voor de Universiteit Leiden is het een onderdeel van wetenschappelijk onderzoek over de leefstijl van bewoners van de delta in de prehistorie.

U bent van harte uitgenodigd aanwezig te zijn bij de ceremonie, die plaatsheeft op 16 februari om 10.00 uur. Wij verzoeken u zich aan te melden via de secretaris van de Federatie Broekpolder, Jeroen ter Brugge: secretaris@federatiebroekpolder.nl Na aanmelding krijgt u de juiste verzamelplaats te horen. Op de website van de Federatie Broekpolder vindt u heel veel informatie over de aanleiding en bouw van de boomstamkano.

Share

De IJzertijdkano is klaar en gaat het water in!