Menu

Import Europa: archeologische vondsten

2018 is tot het Europees jaar van het cultureel erfgoed uitgeroepen. Het is een mooie
aanleiding om vondsten uit heel Europa die om de één of andere reden in Den Haag terecht zijn gekomen te laten zien.

Op zoek naar de mens achter de dingen
Cultureel erfgoed heeft twee kanten: materieel erfgoed (voorwerpen) en immaterieel erfgoed (tradities en gebruiken). Deze tentoonstelling draait om archeologische vondsten die in de afgelopen 36 jaar in Den Haag zijn opgegraven, maar die ooit uit andere delen van Europa zijn aangevoerd. Opgegraven voorwerpen bieden ons een blik op de samenlevingen van vroeger, in Den Haag tot wel 6.000 jaar geleden. Hoe verder je teruggaat in de tijd, hoe
moeilijker het is om tradities en gebruiken van toen met zekerheid te achterhalen.

Europese verbanden
Wanneer je in je omgeving niet alles kunt vinden wat je nodig hebt om te leven, kun je het van elders hierheen laten brengen. Nu door het te kopen, vroeger door het via via te ruilen. Dat gebeurde soms over aanzienlijke afstanden, vanuit Engeland of Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld, en kwam al voor vanaf de prehistorie.
Niet alleen voorwerpen verplaatsen zich. Ook mensen trekken, al dan niet vrijwillig, door de tijden heen naar Den Haag. Ze nemen hun eigendommen mee van elders, of besluiten hier hun kennis en tradities in te zetten bij het produceren van bijvoorbeeld textiel. Eenmaal hier wordt alles onderdeel van het Haagse cultureel erfgoed.

Joris Wijsmuller, wethouder van Stadsontwikkeling, Wonen, Duurzaamheid, Cultuur en Archeologie opent de tentoonstelling om 16.30 uur.

Bekijk de website

Share

Import Europa: archeologische vondsten