Menu

Lezing Cathelijne Kruidhof over de duikers van Bernisse

  • 22 mei 2017
  • 20:00
  • Archeologiehuis Zuid-Holland, Archeonlaan 1, Alphen a/d Rijn

Lezing over de duikers van Bernisse in Archeologiehuis Zuid-Holland op 22 mei

Lezing Cathelijne Kruidhof over de duikers van Bernisse

Het onderwerp van de lezing is tentoongesteld in Archeologiehuis Zuid-Holland, waar ook de lezing gegeven wordt. Tijdens de opgraving –uitgevoerd door RAAP in 2009- in Kreken van Nibbeland (gemeente Bernisse) zijn op de oeverwal nederzettingssporen en funeraire sporen aangetroffen uit de Romein­se tijd. Een spectaculaire vondst waren de twee duikers met bijbehorende beschoei­ingen en een damlichaam met daarbovenop een begraving van een paard. Mogelijk was dit een bouwoffer. De opgraving kenmerkte zich vooral door het vele hout dat is aangetroffen. Vooral langs de rand van de geul was sprake van vele, op elkaar liggende en omgeklapte beschoeiingen. Onverwacht werden ook bewoningssporen uit de IJzertijd aangetroffen op het dieper gelegen veen.

Drs. C.N. Kruidhof is archeoloog en hoofd van de regionale vestiging van RAAP in Leiden.

De lezing vindt plaats op maandag 22 mei om 20.00 in het Archeologiehuis Zuid-Holland, Archeonlaan 1 in Alphen aan den Rijn en wordt gegeven door drs. C.N. Kruidhof. De lezing  is voor alle belangstellenden gratis toegankelijk.

 

Share

Lezing Cathelijne Kruidhof over de duikers van Bernisse