Menu

Lezing ‘De Noordzee als schatkamer voor paleontologie en archeologie’

Op dinsdag 13 maart 2018 vindt de derde lezing van het winterprogramma van De Motte plaats. Dick Mol, amateur-paleontoloog, geeft een lezing met als titel ‘De Noordzee als schatkamer voor paleontologie en archeologie’.

Tijdens deze lezing wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de paleontologie en archeologie, over de mens in dit deel van noordwest Europa. Ook de mens maakte onderdeel uit van de mammoetsteppe. Voor het eerst zullen vele steentijd artefacten, waaronder prachtige vuistbijlen, getoond worden die afkomstig zijn van verschillende plaatsen in de Noordzee. Enkele van deze plaatsen zijn met enige zekerheid als een site aan te merken, een woonplaats van Neanderthalers daar waar nu de Noordzee is.

De lezing start om 20:00 uur. Toegang is gratis voor leden van De Motte. Ook niet-leden zijn van harte welkom! Van hen wordt een kleine bijdrage van € 3,- gevraagd.

Bekijk de website

Share

Lezing ‘De Noordzee als schatkamer voor paleontologie en archeologie’