Menu

netwerkdag archeologie en kloosters

Op zaterdag 23 september organiseert het Erfgoedhuis weer een netwerkdag archeologie voor belangstellenden. Dit keer is het onderwerp archeologie & kloosters. De middag vindt plaats in het Dordrechts Museum en start om 12.00 uur met een inlooplunch. Het programma wordt afgesloten met een archeologische wandeling langs historische locaties in de Dordtse binnenstad.

Foto gemeente Dordrecht

Archeologie & Kloosters

Het onderwerp van de netwerkdag 2017 is archeologie en kloosters. We staan stil bij het religieuze landschap in de middeleeuwen. Wat weten we over de oudste kloosters en kerken en welke historische en archeologische vraagstukken liggen nog open? U krijgt handvaten voor het starten met historisch onderzoek naar kloosters en er komen diverse opgravingen in Zuid-Holland aan bod.

Aan de Netwerkdag wordt meegewerkt door boekhistoricus Erik Kwakkel, gespecialiseerd in middeleeuwse manuscripten; Gerrit Verhoeven, specialist middeleeuwse geschiedenis; Christiaan Schrickx, die veel lof oogste met zijn multidisciplinaire promotieonderzoek naar het Bethlehemklooster bij Hoorn; Steven Jongma, archeoloog bij de gemeente Delft die vertelt over het klooster Koningsveld aldaar en Marc Dorst, archeoloog bij de gemeente Dordrecht die de bijzondere resultaten presenteert van de opgraving van het Minderbroedersklooster.

Meld u aan voor de netwerkdag archeologie

Deelname aan de Netwerkdag is gratis. U dient zich wel aan te melden via het formulier op de website van het Erfgoedhuis.

Share

netwerkdag archeologie en kloosters