Menu

Netwerkdag Archeologie en de Middeleeuwse Stad

Het Erfgoedhuis Zuid-Holland organiseert in september een Netwerkdag Archeologie. Tijdens deze dag zal het gaan over archeologie en de middeleeuwse stad. Verschillende archeologen en historici zullen vertellen over hygiëne in de stad ten tijde van de Middeleeuwen, de cartograaf Jacob van Deventer en het feit wat botmateriaal ons kan vertellen over de leefomstandigheden in de middeleeuwse stad. Naast netwerken valt er dus ook genoeg te leren deze dag!

rotterdam van deventer
rotterdam van deventer

Programma:

12.00   Inloop- en netwerklunch

12.30   Welkom door Judith Tegelaers (directeur Erfgoedhuis Zuid-Holland) en dagvoorzitter Evelien Masselink (hoofd Erfgoed & Beleving Erfgoedhuis Zuid-Holland)

12.45   Jacob van Deventer: een man met een plan Stadshistoricus Reinout Rutte (TU Delft) vertelt over het leven en werk van de beroemde 16e-eeuwse cartograaf Van Deventer. En wat kunnen zijn kaarten ons vandaag de dag nog vertellen?

13.15   Op zoek naar de gezonde stad: hygiëne en stadsreiniging in de laatmiddeleeuwse Lage Landen Hoe men in middeleeuwse steden keek naar volksgezondheid, veiligheid en reinheid horen we van historicus Janna Coomans (Universiteit van Amsterdam). En welke weerslag had dit op de materiële inrichting van de stad?

13.45   Skeletten onder de loep Osteoarcheoloog Rachel Schats (Universiteit Leiden) onderzoekt de lichamelijke gesteldheid van de middeleeuwse mens. Wat kan menselijk botmateriaal ons vertellen over de leefomstandigheden in de middeleeuwse stad?

14.15   Vragen en koffiepauze

15.00   Geschiedenis uit de grond: archeologie van de middeleeuwse stad Rotterdam Arnold Carmiggelt (stadsarcheoloog  Rotterdam) geeft een introductie op de stadswandeling en vertelt over de archeologiebeoefening in Rotterdam en de resultaten daarvan.

16.00   Archeologische stadswandeling Onder begeleiding van archeologen van BOOR lopen we langs een aantal bijzondere archeologische locaties in de Rotterdamse binnenstad.

17.00   Borrel

 

Op de website van het Erfgoedhuis Zuid-Holland kun je je inschrijven voor de Netwerkdag.

Netwerkdag Archeologie en de Middeleeuwse Stad