Menu

Open dag bij archeologisch onderzoek Monster-Molenslag

  • 26 oktober 2016
  • 13:30
  • Molenslag/Slaperdijk te Monster

Op woensdag 26 oktober van 13.30 tot 16.00 uur is er een open dag bij het archeologisch onderzoek aan de Molenslag in Monster, dat Archeologie Delft daar in opdracht van de provincie Zuid-Holland, de gemeente Westland en Dunea uitvoert. Belangstellenden zijn van harte welkom. Buiten deze tijden is het terrein helaas niet toegankelijk.

Veiligstellen

In 2014 zijn in opdracht van de provincie Zuid-Holland natuurherstelwerkzaamheden in het kader van natura 2000 uitgevoerd op het terrein van de voormalige camping De Molenslag. Tijdens de natuurherstelwerkzaamheden werden archeologische waarden ontdekt. Een deel van die archeologische sporen en vondsten is in 2014 en 2015 gedocumenteerd, waarbij de archeologie zo veel mogelijk in de bodem werd bewaard.

Het idee was toen dat de achtergebleven sporen geen nadelig effect zouden hebben op het natuurherstel en dat de natuur ook geen nadelig effect zou hebben op de archeologische sporen en vondsten. Maar met de najaarsstormen van vorig jaar kwamen ze toch bloot te liggen en heeft de provincie Zuid-Holland besloten ze veilig te stellen door ze op te laten graven.

Bij het eerdere documenterende onderzoek zijn sporen uit de IJzertijd (800-12 v.Chr.) en de vroege Middeleeuwen (450-700 n.Chr.) aangetroffen. Ook sporen uit latere tijden, tot in de negentiende eeuw, komen voor. Het betreft grondsporen van boerenerven en akkers, waterputten en gebruiksvoorwerpen uit de verschillende perioden.

Na de werkzaamheden wordt het gebied teruggegeven aan de natuur. De natuur en deels recreatie krijgen weer vrij spel.

Praktische informatie

Bijzonderheden: stevig schoeisel aanbevolen.

Parkeren: er is voldoende gratis parkeergelegenheid in de omgeving.

 

Share

Open dag bij archeologisch onderzoek Monster-Molenslag