Menu

Symposium De Dageraad van Holland

Op 12 mei 2017 organiseert de Universiteit Leiden in samenwerking met de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Vlaardingen het symposium “De dageraad van Holland”. Dit symposium staat in teken van het thema Ontstaan van het graafschap Holland.

Ontstaan van Holland

Het is bijna 1000 jaar geleden dat graaf Dirk III van Friesland, de toenmalige Duitse keizer Hendrik II overwon in De Slag om Vlaardingen. Daarmee was het begin van het ontstaan van Holland een feit. Om dit te gedenken worden er in de periode 2017 tot en met 2020 verschillende activiteiten voor het publiek georganiseerd. De aftrap vindt plaats op 12 mei met het startsymposium ‘De dageraad van Holland’.

Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie

Het thema Ontstaan van het graafschap Holland is één van de 5 speerpunten uit de Provinciale Onderzoeksagenda Archeologie (POA). De POA is een leidraad van de Provincie Zuid-Holland voor archeologisch onderzoek. Het geeft een actueel overzicht van de stand van kennis en van de thema’s en vragen die nog onbeantwoord zijn. De POA is in nauwe samenwerking met de gemeentelijk archeologen in Zuid-Holland tot stand gekomen. Het verschaft een gezamenlijke basis voor nieuw archeologisch onderzoek, het samenbrengen van de resultaten daarvan en voor publieksbereik.

Bron: geschiedenisvanvlaardingen.nl

Meer informatie en aanmelden symposium Dageraad van Holland

Het programma en aanmeldformulier van het symposium vindt u op de website van de provincie Zuid-Holland.

Symposium De Dageraad van Holland