Menu

Tentoonstelling: Romeinen in de Alblasserwaard

  • 03 mei 2019 t/m 31 mei 2019

De AWN (Archeologische Werkgroep Nederland) organiseert in de maand mei een tentoonstelling in de bibliotheek in Alblasserdam. Hier ontdek je hoe de Romeinen ruim 2000 jaar geleden voet aan de grond hebben gekregen in delen van ons land, en wat dat voor de inheemse bevolking heeft betekend. De tentoonstelling gaat uitgebreid in op vondsten uit Romeinse tijd in de Alblasserwaard.

In 2015 is bij een opgraving aan de Staalindustrieweg in Alblasserdam onderzoek verricht naar een Romeinse nederzetting. Deze tentoonstelling belicht met name de belangrijkste sporen en vondsten van deze opgraving, in nauwe samenwerking en in overleg met de Historische Vereniging West Alblasserwaard (HVWA). Ook hebben veel scholieren van de lokale basisscholen aan dit project deelgenomen.

Bij de tentoonstelling horen de volgende speciale data:

  • 3 mei 16.00–17.00 uur opening
  • 11 mei 10.15–12.30 uur rondleiding door vrijwilligers van de AWN
  • 25 mei 10.15–12.30 uur schervenspreekuur: kom meer te weten over de ouderdom en functie van een eigen vondst

Voor meer informatie, bezoek en openingstijden, zie de site van de Bibliotheek AanZet.

 

Tentoonstelling: Romeinen in de Alblasserwaard