Menu

Archeologie van Zuid-Holland is dé toegangspoort voor alles wat er in Zuid-Holland op gebied van archeologie te zien en te beleven valt. Je vindt hier een overzicht van de topvondsten, opgegraven in de provincie, de archeologische musea en parken en een kalender met evenementen, tentoonstellingen en lezingen.

Ben je vrijwilliger? Dan kun je hier ook terecht voor een overzicht van vrijwilligersverenigingen, opgravinglocaties en de regels voor het zelf opgraven.

Deze website is een initiatief van de Archeologietafel Zuid-Holland. Binnen deze tafel zijn de gemeenten Delft, Den Haag, Dordrecht, Gouda, Katwijk, Leiden, Rotterdam, Rijswijk en Vlaardingen, de Omgevingsdienst Midden-Holland, de provincie Zuid-Holland en het Erfgoedhuis Zuid-Holland vertegenwoordigd. De website is ontwikkeld door het Erfgoedhuis Zuid-Holland in opdracht van de provincie Zuid-Holland.