Menu

Angelsaksische urn

  • Den Haag
  • Vroege Middeleeuwen
  • Aardewerk
  • Museon
Afbeelding: Gemeente Den Haag

Middeleeuws cremeren

Het grafveld van Solleveld heeft, naast enkele inhumaties, vooral crematie graven opgeleverd, die vaak waren bijgezet in een urn. Hier een fraai handgevormd exemplaar, een “Angelsaksische” urn met de resten van de crematie.

Waar werd deze vondst gedaan?


Angelsaksische urn