Menu

Armband met bergkristal

Afbeelding: Archeologie Dordrecht

Magische armband

Deze vondst is in 1986 opgegraven op de locatie van het 13e -eeuwse Huis Scharlaken aan de Waag/Groenmarkt, tijdens onderzoek door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek. De armband dateert uit de 13e eeuw.

Uit Dordrecht kennen we maar weinig voorwerpen van barnsteen: vijf losse barnstenen kraaltjes, een metalen broche en twee mesheften met een ingelegde versiering van barnsteen. Voorwerpen van bergkristal zijn verder nog nooit opgegraven in Dordrecht.

Barnsteen is de versteende hars van naaldbomen. In de middeleeuwen hield men er verschillende ideeën op na over het ontstaan van barnsteen: gestold petroleum uit zee, gestold schuim van walvissen of gestolde honing. Pas in 1757 werd door de Russische geleerde Lomonossow de ware aard van barnsteen achterhaald.

Barnsteen en bergkristal werden niet alleen gebruikt omdat men het mooi vond, maar ook vanwege veronderstelde magische en genezende krachten. Barnsteen was statisch en warmtegevend terwijl bergkristal werd gezien als verkoelend, als ‘versteend ijs’. Bovendien zou bergkristal verkleuren of breken als het in aanraking kwam met gif.

Het object heeft inventarisnummer 8601.009.001.

Bron: Dordrecht Ondergronds, foto: Roel Wenink.

Waar werd deze vondst gedaan?


Armband met bergkristal