Menu

Benen priem

Herkomst: Provincie Zuid-Holland

Priem

Benen priem, gevonden in Hardinxveld-Giessendam in het kader van de opgravingen voor de Betuweroute. Datering:  laat-Mesolithicum  –  vroeg-Neolithicum (ca. 4800 – 3800 voor Chr.).

Waar werd deze vondst gedaan?


Benen priem