Menu

Bijl

Opzettelijk achtergelaten?

Tijdens een verbouwing van Hotel Central aan de Lange Poten, op de plek waar nu het perscentrum Nieuwspoort is gevestigd, werd in 1912 door arbeiders een fraaie geslepen, vuurstenen bijl gevonden. Deze zogenaamde ‘Burenbijl’ heeft een vrijwel ovale doorsnede en wordt gezien als kenmerkend voor de neolithische Vlaardingencultuur.

De vondst is bijzonder, niet alleen omdat het exemplaar puntgaaf is, maar ook vanwege de vindplaats. De bijl is aangetroffen in het plaatselijke veen op de flank van een strandwal die in het neolithicum nog niet bewoonbaar was. Het vermoeden is daarom dat deze bijl niet per ongeluk in het veen is terechtgekomen, maar daar opzettelijk is achtergelaten.

De bijl bevindt zich nu in het gebouw “De Tempel” aan de Prins Hendriklaan 39 in Den Haag en is te bezichtigen voor het publiek tijdens open dagen, zoals Open Monumentendag en het Designfestival.

Waar werd deze vondst gedaan?


Bijl