Menu

Duiker en munt

  • Middelwatering-West, Capelle aan den IJssel
  • Romeinse tijd
  • Hout
  • Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)

Romeins watermanagement

In 2000 is bij de herinrichting van de wijk Middelwatering-West een dam met drie houten duikers uit de Romeinse tijd gevonden. Duikers zijn uitgeholde boomstammen, die dienst deden als verbindingsstuk tussen twee waterlopen (bijvoorbeeld sloten of riviertjes). Soms waren ze aan één kant voorzien van een klep, waardoor ze als sluis konden functioneren. Dergelijke vondsten tonen aan dat men zich in de Romeinse tijd al bezighield met ‘watermanagement’.

In het damlichaam werd tevens bovenstaande munt gevonden, een koperen As met afbeelding van Trajanus (98 – 117 na Christus).

Duiker en munt