Menu

Fundering van een hofje

  • Kerklaan, Rijswijk
  • Nieuwe Tijd
  • Fundering
Foto: gemeente Rijswijk

Resten van een hofje

De dorpskern van Rijswijk ontstond in de 12e ­en 13e eeuw. De vroegste bewoners bouwden hun huizen en hoeven vooral langs de Herenstraat, de Kerklaan en het huidige Ruysdaelplein.

In de nieuwe tijd (1500 – heden) breidde de dorpskern zich snel uit. Vanaf de 17e eeuw bouwden de Rijswijkers ook hofjes, waarvan er enkele langs de Kerklaan stonden. Aan de Kerklaan vonden archeologen in 1998 onder andere de resten van funderingen en vloeren van een hofje.

Bron: gemeente Rijswijk

Fundering van een hofje