Menu

Gouden munt

Bron: www.rmo.nl

Massacommunicatiemiddel

Vanaf de tijd van keizer Augustus werd het gebruikelijk om het portret van de keizer voorstelling op munten af te beelden. De munt was hiermee het massacommunicatiemiddel bij uitstek geworden, waardoor alle burgers in het hele Romeinse rijk wisten wie hun keizer was. De beeltenissen gaven zelfs de persoonlijke gelaatstrekken van de vorst weer.

Vóór de komst van de Romeinen werden er nauwelijks munten gebruikt in ons land. De meeste handel vond plaats door middel van ruilen. Doordat de Romeinse soldaten hun soldij in geld kregen uitbetaald, ontstond er langzamerhand ook in Nederland een geldeconomie.

Deze gouden munt (‘aureus’) toont de kop van keizer Tiberius, de opvolger van Augustus, die regeerde van 14 tot 37 na Chr. Het randschrift luidt: ‘Tiberius Caesar Augustus, zoon van de vergoddelijkte Augustus.’ De munt is gevonden tijdens de opgravingen van het Romeinse ‘castellum’ (fort) Praetorium Agrippinae in Valkenburg.

Bron: Rijksmuseum van Oudheden

Gouden munt