Menu

Klotendolk

  • Westnieuwland/Kolk, Rotterdam
  • Late Middeleeuwen
  • IJzer/hout

Klotendolk

De klotendolk ontleent zijn naam aan de twee balvormige uitsteeksels tussen de handgreep en de kling/het lemmet. In de veertiende eeuw werd de klotendolk vooral gebruikt door de ridderstand. Vanaf de vijftiende/zestiende eeuw gebruikten ook burgers en boeren dit type dolk als mes en verdedigingswapen. De dolk werd in een foedraal aan een gordel op de heup gedragen. In de negentiende eeuw werd de klotendolk om preutse redenen omgedoopt tot nierdolk.

Het hier getoonde exemplaar uit Rotterdam dateert uit de vijftiende eeuw.

Bron: Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)

Klotendolk