Menu

Middeleeuwse waterput

  • Hoekpolder, Rijswijk
  • Late middeleeuwen
  • Waterput
Bron: gemeente Rijswijk

Waterput

In de 12de eeuw ontgonnen de toenmalige bewoners vanaf de strandwal het omliggende klei- en veengebied. De boerderijen stonden toen ver van de weg in het land.

Later werden veel gebouwen naar de landwegen verplaatst. In de Hoekpolder onderzochten archeologen enkele boerderijplaatsen. Deze waterput is één van de vondsten die ze deden.

Bron: gemeente Rijswijk

Middeleeuwse waterput