Menu

Muntschat

  • Timmerhuis Rotterdam
  • Nieuwe Tijd
  • Zilver
  • Museum Rotterdam

Muntschat

Tijdens de opgraving Timmerhuis in 2013 is een sensationele vondst gedaan: een leren schoen gevuld met 482 zilveren munten. De oudste munt dateert uit 1472, de jongste uit 1592. De muntschat moet in of kort na 1592 in de grond zijn verstopt. Het betreft vooral stuivers en groten (halve stuivers) uit de diverse gewesten van het Bourgondische rijk, die in decennia rond 1500 geslagen zijn onder het bewind van Philips de Schone en Karel V. Naast inheems is ook buitenlands geld aangetroffen uit Spanje en Engeland. De munten vertegenwoordigen een waarde die overeenkomt met wat een ambachtsman aan het eind van de zestiende eeuw in twee maanden verdiende, circa 50 gulden. Omgerekend vertegenwoordigt de muntschat een koopkracht van ongeveer 1200 euro.

Bron: Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)

Muntschat