Menu

Romeinse gem

Bron: www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/
Bron: www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/

Glazen gem

In 2005 treffen archeologen tijdens de opgraving op locatie ‘De Vergulde Hand’ een Romeinse glazen gem aan. In het glas is een beeltenis van een gehelmde godheid te zien. Vermoedelijk gaat het hier om de godin Roma, de verpersoonlijking van de stad Rome. Vaak werden gemmen gemaakt van halfedelstenen, glas werd gebruikt om deze stenen te imiteren.

Het glas van de Vlaardingse gem is van uitzonderlijk hoge kwaliteit, getuigen de weinige luchtblaasjes in het glas. Ook het feit dat de afbeelding in de gem is geslepen, en niet gegoten, toont aan dat het gaat om een kwaliteitsproduct. De sporen van slijtage aan de bovenzijde, maken het aannemelijk dat de gem een zegelring heeft gesierd. Deze zegelringen werden gedragen door vrije burgers en werden gebruikt om contracten te verzegelen.

Bron: gemeente Vlaardingen

Waar werd deze vondst gedaan?


Romeinse gem