Menu

Schaal van Oegstgeest

Schaal van Oegstgeest

Bij opgravingen in Oegstgeest (in 2013) hebben archeologen van de Universiteit Leiden een zeer zeldzame zilveren schaal uit de eerste helft van de 7e eeuw gevonden. De schaal is versierd met dier- en plantfiguren in vuurvergulding en is ingelegd met halfedelstenen. Tot het moment dat de schaal werd gevonden, waren op de nederzetting in Oegstgeest geen aanwijzingen voor de aanwezigheid van een lokale of regionale elite. Maar misschien woonde de elite in deze periode in ‘gewone’ boerderijen.

De schaal, die gebruikt is als drinkschaal of wasbekken, is een samengesteld object. De schaal zelf is gemaakt in (vermoedelijk) de Laat-Romeinse tijd (300-500 na Christus). De afbeeldingen in de schaal lijken te wijzen op een oostelijke oorsprong, met name het oostelijke Middellandse Zeegebied en het Midden-Oosten. Op een bepaald moment is de centrale schijf op de bodem van de schaal gemonteerd. Deze schijf kan oorspronkelijk onderdeel zijn geweest van een mantelspeld, hoewel het ook mogelijk is dat de schijf speciaal voor deze schaal is gemaakt.

Vorm en decoratie wijzen op herkomst uit het Duitse Rijnland, met een datering in de eerste helft van de 7e eeuw (600 – 650 na Christus). Opvallend is de kruisvormige indeling van de granaten op de centrale schijf; werd hiermee een oudere, profane afbeelding op de bodem van de schaal afgedekt? In dat geval zou de schijf met kruisvorm gezien kunnen worden als een symbolische overwinning van het christendom op oudere goden. De beslagplaten met de ophangringen zijn ook later aan de schaal toegevoegd en wijzen qua stijl ook op het Rijnland als inspiratiebron. De schaal symboliseert hiermee de hele uitwisselingswereld van de Laat-Romeinse Tijd en Vroege Middeleeuwen, waarbij objecten en ideeën zich verplaatsten over grote afstanden. Niet lang nadat de schaal verder is verfraaid, is hij op de bodem van een kreek terechtgekomen.

Waar werd deze vondst gedaan?


Schaal van Oegstgeest