Menu

Sleutel

  • Hoogstraat, Vlaardingen
  • Middeleeuwen
  • Sleutel
  • Archeologisch depot gemeente Vlaardingen
Bron: www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/
Bron: www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/

Sleutel van een deur- of hangslot

Deze sleutel is in 1990 gevonden tijdens een opgraving van Helinium op de hoek van de Peperstraat en de Hoogstraat. Het voorwerp dateert uit de 13e eeuw en is aangetroffen in een dikke laag huisafval. De sleutel is uit één plat stuk ijzer gesmeed. De steel is hierdoor hol. De baard bevat twee ‘inkepingen’. Die correspondeerden ooit met een aantal repen of ‘kruizen’ in de slotkast. Door de sleutel te draaien werden de repen weggeduwd en kon het slot ontgrendeld worden. Dit exemplaar diende vermoedelijk om een deurslot of groot hangslot te openen.

Bron: gemeente Vlaardingen

Waar werd deze vondst gedaan?


Sleutel