Menu

Speelgoedzwaard

  • Markt, Vlaardingen
  • Vroege middeleeuwen
  • Zwaard
  • Archeologisch depot gemeente Vlaardingen
Bron: www.geschiedenisvanvlaardingen.nl/

Weefzwaard of speelgoedzwaard?

Dit eikenhouten voorwerp heeft de vorm van een zwaard, maar het is niet helemaal duidelijk waarvoor het gediend heeft. De conservator van de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek (R.O.B.) die het voorwerp in 1955 onderzocht, herkende het als een weefzwaard. De juiste vondstomstandigheden waren niet bekend, dus een datering op basis van de stratigrafie of ander vondstmateriaal was niet mogelijk. De conservator gaf echter aan dat het zwaard veel overeenkomsten vertoonde met weefzwaarden die gevonden zijn in Karolingische terpen en dateren uit de negende eeuw.

Er zijn echter onderzoekers die een andere mening zijn toegedaan. Zij denken dat het hier niet gaat om een weefzwaard, maar om een houten speelgoed-of oefenzwaard.

Bron: gemeente Vlaardingen

Waar werd deze vondst gedaan?


Speelgoedzwaard