Menu

Spitsen van Bronovo

Verfijnd vakmanschap

Voorafgaand aan de nieuwbouw van het Bronovoziekenhuis, in 1990 is een nederzetting uit de vroege midden bronstijd opgegraven.  Binnen het opgegraven terrein werden de resten van een boerderij gevonden die gelegen was naast een akker. Behalve veel, prachtig versierd ‘Hilversum-aardewerk’, leverde de opgraving ook veel vuursteen op. Want hoewel brons steeds meer de plaats innam van vuursteen, was dit materiaal nog erg duur en zeldzaam. Het vakmanschap van de vuursteenbewerkers blijkt uit deze twee pijlpunten die uiterst verfijnt zijn afgewerkt.

De Spitsen van Bronovo bevinden zich nu in het gebouw “De Tempel” aan de Prins Hendriklaan 39 in Den Haag en is te bezichtigen voor het publiek tijdens open dagen, zoals Open Monumentendag en het Designfestival.

Spitsen van Bronovo