Menu

Stadszegel

  • Markthal, Rotterdam
  • Late Middeleeuwen
  • Bijenwas vermengd met hars
  • Depot Afdeling Archeologie Rotterdam

‘Sleutel van het Rotterdamse zegel’

Bij de opgraving in de bouwput van de Markthal is een bijzondere vondst gedaan. Uit een ophogingslaag bij één van de middeleeuwse huizen (gedateerd rond 1400) kwam een koperen doosje tevoorschijn met daarin een zegel van bijenwas.

Het ronde zegel heeft een diameter van slechts 2 centimeter en is voorzien van een randtekst en afbeelding. De tekst luidt: CLAVIS.SIGILLI.DE.ROTTERDAM, wat betekent ‘sleutel van het Rotterdamse zegel’. Het gaat om een zogenaamd contrazegel dat als waarborg op de achterkant van een grootzegel van het stadsbestuur werd aangebracht. Dit diende ervoor om het vervalsen van oorkonden tegen te gaan. Het gevonden zegel wordt door specialisten aan het einde van de dertiende of in het begin van de veertiende eeuw gedateerd.

Bron: Bureau Oudheidkundig Onderzoek Rotterdam (BOOR)

Stadszegel