Menu

Voorwerp van gewei

Gebruik onbekend

Op de flank van de oudste strandwal in Den Haag, in het Wateringse Veld is in 2006 een nederzetting uit de vroege ijzertijd opgegraven. De nederzetting lag oorspronkelijk aan een getijdegeul die via de maasmonding in verbinding stond met de zee. De ijzertijdbewoners gebruikten het zoute water om zout te winnen, maar legden ook akkers aan en hoedden hun vee. Tijdens het couperen van een waterkuil kwam een fraai voorwerp van gewei tevoorschijn. Het is op twee plaatsen doorboord en uit gebruikssporenonderzoek is gebleken dat ooit leren banden door de gaten liepen. Waar het voorwerp voor werd gebruikt is tot op heden onbekend.

Deze vondst bevindt zich in het gebouw “De Tempel”¬†aan de Prins Hendriklaan 39 in Den Haag en is te bezichtigen voor het publiek tijdens open dagen, zoals Open Monumentendag en het Designfestival.

Waar werd deze vondst gedaan?


Voorwerp van gewei