Menu

Zegelring

  • Mariniershof, Rotterdam
  • Nieuwe Tijd
  • Goud
  • Depot Afdeling Archeologie Rotterdam (BOOR)

Zij die de ringt past…

In 1999 werd bij de opgraving Mariniershof een gouden trouwring gevonden. Op de ring zijn de namen van de echtelieden gegraveerd: IAN ARIAENS SOEN EN ANNA BOENEN DOCHTER 1572.

De kans is groot dat de ring door Anna Boenen is gedragen en niet door haar man Jan. In de late middeleeuwen en de zestiende/zeventiende eeuw was het de vrouw die een trouwring droeg. Bij de huwelijksplechtigheid werd de ring door de man aan de vinger van de vrouw geschoven waarmee de ondergeschiktheid aan de man werd onderstreept. Het liet ook aan de buitenwereld zien dat de vrouw bezet was.

In een akte uit 1624 komt een zekere Anna Boonen voor. Zij wordt genoemd in lijst met namen van (koeken-)bakkers uit de omgeving.

Bron: Bureau Oudheidkundig Onderzoek (BOOR)

Zegelring